Digər Suallar
Son Cavablar
- Yeni Suallar!
Təhsil
Yazıb: Rövşən ( sualın kodu: 0111 )
İlk Akademiya harada yaradılıb ?

Cavab yoxdur | Cavab yaz
Təhsil
Yazıb: Urfan Bəşirov ( sualın kodu: 0108 )
Saniyə ölçəndən hansı fiziki kəmiyyəti təyin etmək üçün istifadə olunur?

A) Sıxlığı.
B) Dövretmə periodunu.
C) Cismin həcmini.
D) Təzyiqi.
E) Temperaturu.

Cavab yoxdur | Cavab yaz
Təhsil
Yazıb: Urfan Bashirov ( sualın kodu: 0106 )
Sözlərdən birində incə,qapalı,dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur.

A) möcüzə
B) xəzinə
C) Vaqif
D) şikayət
E) musiqi

Cavab yoxdur | Cavab yaz