• Page 1 of 1
  • 1
...:::BAAU Forum:::... » ..:::WwW.BAAU.Clan.Su:::.. » BAAU » Ermənidən bətər! (Lider-tv Azerəbaycanın üzqarası!)
Ermənidən bətər!
Administrator Tarix: Cümə axşamı, 2009-Noyabr-12, 17:48 | Sıra nömrəsi: 1

Yazıları: 71
Halaldır.
30
Lider-tv Azərbaycanın üzqarası!
Azərbaycanda bir telekanal var: Lider-tv. Xaricdə yaşayan milyonluq soydaşlarımza yayinlanan ilk telekanal. Bu kanal özəl bir kanaldır, lakin eyni halda Azərbaycanın üzqarasıdır. Bu kanalda hər nədən xəbər var, illa Azərbaycan dəyərlərindən. Bu kanal, Azərbaycan adına dübbədüz rus və qərbı təbliğat edir. Mən şəxsən xaricdə yaşiyan bircə azərbaycanlı görmədimki, bu kanala bircə dəfə baxsın və zəhləsı getməsin. Və ona lənət oxumasın. Soruşmaq olarki, axı bu telekanal nə yayinlayir ki, haminin zəhləsini aparmış?
Lider-tv-nin ümdə yayın proqramları qərb, rus və eləcə də hindistanın medya məhsullarından ibərət film və seriyallardir. Filmlər umumən rusca yayinlanir. Bu kanalda Azərbaycan musiqisindən əsər-əlamət yoxdur. Azərbaycan bədii-film, tamaşa, dil və kültürü haqda proqramların yeri boş. Vur-tut ildə bir-iki dəfə Azərbaycan musiqisi ekrana verilir, o da xala xatırı qalmasın deyə.
Azərbaycan cümhuriyyətinin rəsmi qaynaqlarına görə əhalinin 90 fayizi Azərbaycan (türk) xalqından təşkil tapır. Amma nədənsə bu boyda xalqın adına yayinlanan Lider-tv telekanalının dili bu xalqın adına biqanədir. Başqa millətlərın telekanalları, istər özəlkanallar olsun istər dövlətkanalı, hamısı öz millətlərının dil, kültür və musiqisini təbliğ etməklə məşğuldular, amma bizimkilər rus və qərbin zir-zibillərini yaymaqla məşğul. Eynen Lider-tv kimi.
“Dedilər danış, dedi camış”. Bu atasözünü əbəs yerə işlətmədim. Lider-tv-nin azərbaycan dilində milli-mədəni proqramlari təqribən yox dərəcədədir. Lakin ölkədə milli parliman seçgiləri ərəfəsində Azərbaycan dili birdənbirə yada düşür, amma sadəcə muxlifəti pisləmək yönündə işlədilir. Bu telekanal gecə-gündüz öz ölkəsinin muxalifətini yamanlamaqla məşğuldur. Buna, biz qurbətçilətin (diaspora) etirazi yox. Biz qurbətçilər üçün muxalifət də iqtidar da məmləkətin vədədaşıdır. Biz qurbətçilərə lazim olanı dəyərlərimizin qorunub yayilmasıdır. Bu milli vəzifə isə medyanin boynuna düşər. Üzümü tutub sizə deyirəm, ey medya mənsubları: muxalifət hələ heç, bəs siz iqtidardakilarimiz bu məmləkət üçün nə edibsız? Sizin əlinizdə bu qədər külli dövlət imkanlari varikən siz bu millətin dəyərlərını necə qoruyursuz? Budur misalçün Lider-tv. Bu telekanda Azərbaycan əvəzinə rus dili təbliğ olunur. Bu, qəhbəlik-qurumsaqçılıq deyil də bəs nədir?! Başqa millətlər öz telekanallarında həmişə hərzaman dillərini danışırlar, doğma musiqilərını dinləyirlər, ata-baba tarix və kültürünü öyrənirlər, lakin biz qurbətçı azərbaycanlılar Lider-tv-nı açarkən ruslaşırıq, qərbləşirik. Budur, Lider-tv-nın bizə verən töhvəsı!
Ermənidən bətərdir Lider-tv. Erməni torpağımızı işğal etmış, Lider-tv isə dilimizi, kültürümüzü və musiqimizi qərbləşdirir ruslaşdırır. Bu, satqınlıqın ta kəndisidir. Lider-tv telekanalı hər kimindirsə hər orqanındırsa rusun və erməninin xitmədindədir.
Güney Azərbaycanın (İran) böyük şəhərlərində, o cümlədən Urmu, Təbriz, Ərdəbil və sayirədə lokal televiziyonlar yayinlanir. Çoxunluqla farsca. Çox az efir vaxtı isə azərı türkçəsinə verilir. Bu az vaxtda isə danışıldığı dil hər nəyə bənzəyir illa azəri türrkçəsinə. Bu İran dövlətinin siyasətidir: bununla azerbaycan dil və kültürünü gözdən salmaq. Bu siyasət eynən Lider telekanalında da aparılır: proqram və yayınların çoxu rus dilində efirə çıxır. Azerbaycan dilində isə Azərbaycan kültüründən xəbər yox. əvəzinə qərb və rusun mədəniyyətı təbliğ olunur. Buna birtəhər dözmək olardı, hərgah ara-sıra azərbaycan musiqisi, bədii-film və tamaşaları və digər milli-mədənı doğma tv.proqramlar da gündəlik yayinların repertuarında öz yerini alsaydi. Amma əfsuski, bu bele deyil.
Başqa millətlərin birçox telekanalları hər gün 24 saat öz dilində öz milli doğma proqraları efirdəikən, biz milyonluq qurbətçı azərbaycanlılar bir sah-əməllı milli doğma telekanalın həsrətində yanıb-yaxılırıq.
Sonda, muşahidə elədiyim bir şirin və aci hadisəni qoyun sizə söyləyim. 2000-ci ildə Baki şəfərinə ilk dəfə səfərə getmişdim. Yolum Azərbaycan dövlət televiziyonuna düşdü. Arşiv bölümünə daxil olanda həm sevindim həm heyrətlər içində donub qaldım. Minlərcə radio və televiziyon lentyazıları hündür və sınıq rəflərdə yan-yana düzülmüşlər. Fəxarət içində sevindimdən uşaq kimi duyqulandım. Sevincimlə birgə kədər də büründüm. Arşivlər toz-duman içində. Lentyazıların dəmir həlqələrı düzənsiz və səliqəsizcə rəflərdə öz talehlərinə biraxılmışdır. Sankı 50 ildirki, bu rəflərə insan əlı dəyməmişdir. Öz-özümə belə düşünürdüm: Bu bədii-sənət əsərlərimiz, sənətkarlarımızin miraslari və ifaları hər an yanqiya və sabutaja yem olabilər. Bunları ancaq və ancaq yaymaqla qorumaq mümkündür. Öz-özümə hələ də soruramki, Allahım, bu qədər zəngin və qiymətlı irsimizi nəcə qorumaq olar.
Əlavə: 8467977.jpg(1.5 Kb)
 
MətnLider-tv Azərbaycanın üzqarası!
Azərbaycanda bir telekanal var: Lider-tv. Xaricdə yaşayan milyonluq soydaşlarımza yayinlanan ilk telekanal. Bu kanal özəl bir kanaldır, lakin eyni halda Azərbaycanın üzqarasıdır. Bu kanalda hər nədən xəbər var, illa Azərbaycan dəyərlərindən. Bu kanal, Azərbaycan adına dübbədüz rus və qərbı təbliğat edir. Mən şəxsən xaricdə yaşiyan bircə azərbaycanlı görmədimki, bu kanala bircə dəfə baxsın və zəhləsı getməsin. Və ona lənət oxumasın. Soruşmaq olarki, axı bu telekanal nə yayinlayir ki, haminin zəhləsini aparmış?
Lider-tv-nin ümdə yayın proqramları qərb, rus və eləcə də hindistanın medya məhsullarından ibərət film və seriyallardir. Filmlər umumən rusca yayinlanir. Bu kanalda Azərbaycan musiqisindən əsər-əlamət yoxdur. Azərbaycan bədii-film, tamaşa, dil və kültürü haqda proqramların yeri boş. Vur-tut ildə bir-iki dəfə Azərbaycan musiqisi ekrana verilir, o da xala xatırı qalmasın deyə.
Azərbaycan cümhuriyyətinin rəsmi qaynaqlarına görə əhalinin 90 fayizi Azərbaycan (türk) xalqından təşkil tapır. Amma nədənsə bu boyda xalqın adına yayinlanan Lider-tv telekanalının dili bu xalqın adına biqanədir. Başqa millətlərın telekanalları, istər özəlkanallar olsun istər dövlətkanalı, hamısı öz millətlərının dil, kültür və musiqisini təbliğ etməklə məşğuldular, amma bizimkilər rus və qərbin zir-zibillərini yaymaqla məşğul. Eynen Lider-tv kimi.
“Dedilər danış, dedi camış”. Bu atasözünü əbəs yerə işlətmədim. Lider-tv-nin azərbaycan dilində milli-mədəni proqramlari təqribən yox dərəcədədir. Lakin ölkədə milli parliman seçgiləri ərəfəsində Azərbaycan dili birdənbirə yada düşür, amma sadəcə muxlifəti pisləmək yönündə işlədilir. Bu telekanal gecə-gündüz öz ölkəsinin muxalifətini yamanlamaqla məşğuldur. Buna, biz qurbətçilətin (diaspora) etirazi yox. Biz qurbətçilər üçün muxalifət də iqtidar da məmləkətin vədədaşıdır. Biz qurbətçilərə lazim olanı dəyərlərimizin qorunub yayilmasıdır. Bu milli vəzifə isə medyanin boynuna düşər. Üzümü tutub sizə deyirəm, ey medya mənsubları: muxalifət hələ heç, bəs siz iqtidardakilarimiz bu məmləkət üçün nə edibsız? Sizin əlinizdə bu qədər külli dövlət imkanlari varikən siz bu millətin dəyərlərını necə qoruyursuz? Budur misalçün Lider-tv. Bu telekanda Azərbaycan əvəzinə rus dili təbliğ olunur. Bu, qəhbəlik-qurumsaqçılıq deyil də bəs nədir?! Başqa millətlər öz telekanallarında həmişə hərzaman dillərini danışırlar, doğma musiqilərını dinləyirlər, ata-baba tarix və kültürünü öyrənirlər, lakin biz qurbətçı azərbaycanlılar Lider-tv-nı açarkən ruslaşırıq, qərbləşirik. Budur, Lider-tv-nın bizə verən töhvəsı!
Ermənidən bətərdir Lider-tv. Erməni torpağımızı işğal etmış, Lider-tv isə dilimizi, kültürümüzü və musiqimizi qərbləşdirir ruslaşdırır. Bu, satqınlıqın ta kəndisidir. Lider-tv telekanalı hər kimindirsə hər orqanındırsa rusun və erməninin xitmədindədir.
Güney Azərbaycanın (İran) böyük şəhərlərində, o cümlədən Urmu, Təbriz, Ərdəbil və sayirədə lokal televiziyonlar yayinlanir. Çoxunluqla farsca. Çox az efir vaxtı isə azərı türkçəsinə verilir. Bu az vaxtda isə danışıldığı dil hər nəyə bənzəyir illa azəri türrkçəsinə. Bu İran dövlətinin siyasətidir: bununla azerbaycan dil və kültürünü gözdən salmaq. Bu siyasət eynən Lider telekanalında da aparılır: proqram və yayınların çoxu rus dilində efirə çıxır. Azerbaycan dilində isə Azərbaycan kültüründən xəbər yox. əvəzinə qərb və rusun mədəniyyətı təbliğ olunur. Buna birtəhər dözmək olardı, hərgah ara-sıra azərbaycan musiqisi, bədii-film və tamaşaları və digər milli-mədənı doğma tv.proqramlar da gündəlik yayinların repertuarında öz yerini alsaydi. Amma əfsuski, bu bele deyil.
Başqa millətlərin birçox telekanalları hər gün 24 saat öz dilində öz milli doğma proqraları efirdəikən, biz milyonluq qurbətçı azərbaycanlılar bir sah-əməllı milli doğma telekanalın həsrətində yanıb-yaxılırıq.
Sonda, muşahidə elədiyim bir şirin və aci hadisəni qoyun sizə söyləyim. 2000-ci ildə Baki şəfərinə ilk dəfə səfərə getmişdim. Yolum Azərbaycan dövlət televiziyonuna düşdü. Arşiv bölümünə daxil olanda həm sevindim həm heyrətlər içində donub qaldım. Minlərcə radio və televiziyon lentyazıları hündür və sınıq rəflərdə yan-yana düzülmüşlər. Fəxarət içində sevindimdən uşaq kimi duyqulandım. Sevincimlə birgə kədər də büründüm. Arşivlər toz-duman içində. Lentyazıların dəmir həlqələrı düzənsiz və səliqəsizcə rəflərdə öz talehlərinə biraxılmışdır. Sankı 50 ildirki, bu rəflərə insan əlı dəyməmişdir. Öz-özümə belə düşünürdüm: Bu bədii-sənət əsərlərimiz, sənətkarlarımızin miraslari və ifaları hər an yanqiya və sabutaja yem olabilər. Bunları ancaq və ancaq yaymaqla qorumaq mümkündür. Öz-özümə hələ də soruramki, Allahım, bu qədər zəngin və qiymətlı irsimizi nəcə qorumaq olar.

Müəllifi: - Administrator
Yazılma tarixi - 2009-Noyabr-12 saat 17:48
wry_yikda Tarix: Şənbə, 2010-Yanvar-02, 23:40 | Sıra nömrəsi: 2

Yazıları: 83
Şərhlər üzrə aktivliyinə görə
38
Uzun geldi nese oxumaq isteyerdim ama ki bir sual verim bilirsen bu kanalin yiyesi kimdi?!? happy

Ac Ol kIsI Ol
Söhbət sosiskada deyil, adam gerek vnimatelni olsun
 
MətnUzun geldi nese oxumaq isteyerdim ama ki bir sual verim bilirsen bu kanalin yiyesi kimdi?!? happy

Müəllifi: - wry_yikda
Yazılma tarixi - 2010-Yanvar-02 saat 23:40
...:::BAAU Forum:::... » ..:::WwW.BAAU.Clan.Su:::.. » BAAU » Ermənidən bətər! (Lider-tv Azerəbaycanın üzqarası!)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:
Yüklənir...